0

Waar het begon...

De Eerste Wereldoorlog maakte duidelijk dat Nederland te weinig eigen voedselproductie had. De IJsselmeerpolder op de bodem van de Zuiderzee moest dat probleem oplossen met grote lappen vruchtbare landbouwgrond. De laatste dijk om de Noordoostpolder werd in 1940 gesloten. Het droogmalen kon beginnen. In 1942 was het nieuwe land geboren en sinds 1947 worden er allerlei producten op verbouwd, zoals de aardappel.

0

Emmeloord in de gemeente Noordoostpolder

Emmeloord werd het centrum van de Noordoostpolder. Er omheen kwam een krans van tien dorpen. De afstand tussen ieder dorp en Emmeloord moest binnen een uur op de fiets te overbruggen zijn. In 1962 werd de gemeente Noordoostpolder ingesteld. Zoveel mogelijk grond van het nieuwe land was bestemd voor de landbouw.

0

Krachten bundelen

Op 2 april 1973 werd de coöperatieve vereniging Agrico opgericht in Emmeloord. Hierin werkten drie organisaties samen: het Groninger Pootaardappel- en Zaaidzaadbureau PZVB, de Coöperatie Drentse Telersvereniging G.A. DTV en de Coöperatieve Producenten- en Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen G.A. Zuiderzeepolders. Met succes. De verhouding kosten en omzet werd al snel gezonder, het kweken van rassen succesvoller. Agrico is nog altijd een van de grote handelshuizen in de polder met een wereldwijd afzetgebied. Samen met de andere handelshuizen hebben zij er mede voor gezorgd dat de naam Emmeloord synoniem staat voor kennis en kwaliteit.

0

Over in nieuwe provincie

De Noordoostpolder hoorde sinds 1962 tijdelijk bij de provincie Overijssel, maar ging op 1 januari 1986 over naar de nieuwe provincie Flevoland. Ook Urk, Dronten, Lelystad, Almere en Zeewolde werden opgenomen in de jongste provincie van Nederland. Flevoland behoort tot de meest productieve landbouwgebieden in Nederland. De opbrengst voor alle gewassen ligt hier gelijk of hoger dan in andere delen van het land.

0

Oprichting Agrofood Cluster

Binnen Europa behoort Flevoland tot de absolute top van landbouwgebieden. De Noordoostpolder is daar grotendeels debet aan. In 1947 begonnen de pioniers in de Noordoostpolder met de verbouw van gewassen. Met kennis, lef, en doorzettingsvermogen creëerden ze vanuit het niets een voorsprong. Om die voorsprong vast te houden richtte een aantal partijen in 2014 het Agrofoodcluster op. Door het organiseren van een cluster ontstond er een solide groep die (inter)nationaal op de deur kan kloppen. De ambitie is om nog meer partners aan te trekken, die willen samenwerken om de gecreëerde voorsprong te behouden en uit te breiden.