Innovatie en onderwijs

plant-closeup-600x800

De aardappelteelt in Emmeloord loopt wereldwijd voorop. Die koppositie willen wij graag vasthouden. Vandaar dat we in Emmeloord veel investeren in kennis en onderwijs.

NAK en Aeres Groep
Dankzij de stevige wortels van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) in Emmeloord bijvoorbeeld. Maar ook door de aanwezigheid van de Aeres Groep met (voorheen) het Groenhorst in Emmeloord en de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) in Dronten.

Anne Dijk, Aeres Groep:
"We maken een automatische kringloop van kennis, innovatie en ervaring".

Groenhorst verzorgt vele opleidingen en trainingen voor de groene sector op mbo- en vmbo-niveau en voor het praktijkonderwijs. De school is bovendien trekker van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Akkerbouw (CIV) en de belangrijkste partner voor het CIV Melkvee (onderdeel van Topsectorenbeleid in Nederland). De CAH is actief binnen het groene HBO onderwijs. Samen met de NAK is een lectoraat Aardappelketen opgezet, waarbij HBO studenten in Emmeloord aan de slag gaan met vraagstukken vanuit het bedrijfsleven.

En het CAH Vilentum in Dronten heeft het Kenniscentrum Agro & Food, een Centrum of Expertise voor Ondernemerschap en lectoren voor onder meer Smart Farming en Open teelt. Sowieso kan iedereen die aardappelkennis wil opdoen bij de NAK en de Aeres Groep terecht voor cursussen en modules.

Met World Potato City stimuleren wij innovatie om onze kennisvoorsprong op de rest van de wereld te behouden. En we stimuleren ook het onderwijs om onze jeugd klaar te stomen voor een toekomst in de aardappelbranche.

NAK en Aeres Groep