Populair pootgoed

handen-aardappels

Nederland is wereldwijd nummer één als het gaat om aardappelpootgoed. Van alle aardappelen die mondiaal worden verhandeld, heeft maar liefst 60 procent een Nederlandse oorsprong.

En de Noordoostpolder is de grootste aardappelgemeente met 6902 hectare voor pootaardappelen en 2.857 voor consumptieaardappelen.

World Potato City

aardappelcursus2

Emmeloord is binnen de aardappelketen wereldberoemd als World Potato City. We hebben een kennisvoorsprong als het om aardappelen gaat. Om deze voorsprong te houden en ook de jeugd te blijven interesseren voor deze sector, is structurele samenwerking nodig.

Het Agrofoodcluster zet daarvoor het merk World Potato City in. Partijen binnen de aardappelketen worden hier samen gebracht om ervaring en kennis te delen. Op die manier vormt zich ook een solide groep die op (inter)nationaal niveau recht van spreken heeft.

Wereldwijde afzet

schip1

De aardappelen die voortkomen uit het pootgoed worden uiteindelijk gebruikt voor consumptie of door de industrie verwerkt tot chips, friet en andere producten.

In de polder gevestigde aardappelhandelshuizen hebben met eigen en vrij verhandelbare rassen een wereldwijd afzetnetwerk opgebouwd.

Wereldwijd netwerk

Onze partners zijn over de hele wereld actief, in de hele keten van de aardappel.

``Praat je over aardappels dan praat je over Emmeloord``